Nonlinearity Strength Indicators for Numerical Simulation Based Load Reduction-Water Quality Responses
SU Han, ZOU Rui, LIANG Zhongyao, YE Rui, WANG Zhiyun, LIU Yong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2023, (4): 695 -703 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2023.036