Effects of Air Temperature and Soil Moisture on Common Brown-Down Date of Taraxacum mongolicum in Eastern China’s Temperate Zone
XUE Tingting, ZHAO Yuan, CHEN Xiaoqiu, JIANG Mengdi, LIANG Boyi
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (1): 173 -183 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.127