Climatic Long Term Trend and Prediction of the Wind Energy Resource in the Gwadar Port
Chongwei ZHENG, Yue GAO, Xuan CHEN
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (4): 617 -626 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.012