Responses of Soil Inorganic Nitrogen to Warming and Altered Precipitation in an Alpine Meadow on the Qinghai-Tibetan Plateau
WU Dandan, JING Xin, LIN Li, YANG Xinyu, ZHANG Zhenhua, HE Jinsheng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2016, (5): 959 -966 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2016.061