Associated Dynamical Equation on Wobble and Nutation of Fluid Core Earth Model
ZHANG Hanwei,XU Houze,ZHOU Xuhua
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2006, (5): 641 -645 .