Numerical Experiments on the Detour Airflow Forced by Mountains
BAI Renhai,XIE An
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 1995, (1): 77 -83 .