Automatic Understanding of Natural Language Questions for Querying Chinese Knowledge Bases
XU Kun,FENG Yansong,ZHAO Dongyan,CHEN Liwei,ZOU Lei
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2014, (1): 85 -92 .