Research on Entity Linking of Chinese Microblog
ZHU Min,JIA Zhen,ZUO Ling,WU Anjun,CHEN Fangzheng,BAI Yu
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2014, (1): 73 -78 .