Rapid Pliocene Uplift of Western Kunlun: Evidenced by the Heavy Mineral Assemblages and Detrital Rutile Geochemistry
YAN Shuyu,ZHANG Jinjiang,SONG Yan,LI Benliang,WANG Xiaoxian,WANG Meng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2013, (6): 1009 -1016 .