Recreational Ecosystem Services: Progress and Prospect
JIAN Yuqing, XU Kunjing, WANG Zhifang, HUANG Zhibin, YE Tao, JIANG Tianzi, CHENG Kexin
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2023, (5): 884 -896 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2023.038