Vector Magnetometer for Space Applications Based on a Magnetoresistance
YU Xiangqian, LI Jiawei, XIAO Chijie, HUANG Cong, LIU Si, WANG Jindong, LI Yunpeng, QU Yanan, WANG Yongfu, CHEN Hongfei, ZOU Hong, SHI Weihong, ZONG Qiugang, CHEN Xiaofei, ZHANG Xiaoxin, ZONG Weiguo, WANG Jinsong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2023, (4): 609 -616 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.111