Applicability Study on Parallax Bundle Adjustment in 3D-Photography
ZUO Zhengkang, YAN Lei, SUN Yanbiao, ZHAO Hongying, ZHANG Ruihua, SUN Jiayu, LIU Siyuan, WANG Qiang, SUN Yiyuan
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2023, (3): 445 -455 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2023.033