Characteristics of Isokinetic Strength of Thigh Muscles 12 Months after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
SHI Huijuan, ZHANG Dongxia, REN Shuang, LIANG Zixuan, LI Hanjun, HUANG Hongshi, AO Yingfang
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2023, (3): 365 -374 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2023.032