Evaluation Method of Watershed Water Environment Carrying Capacity under Climate Change Scenarios
ZHANG Yang, FU Zhenghui, ZHANG Yaran, GUO Huaicheng, JIANG Xia, WANG Shuhang
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2023, (2): 242 -250 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2023.012