Characteristics of Phages in Water and Sediments of Hanjiang River
SUN Liyu, SHANG Yunyi, LI Zhilong, XUE Zehuan, LIU Tang
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2023, (1): 125 -132 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.124