A Multi-information Perception Based Method for Question Answering in Multi-party Conversation
GAO Xiaoqian, ZHOU Xiabing, ZHANG Min
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2023, (1): 21 -29 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.069