Simulation of Urban Evapotranspiration Considering Vegetation Coverage
CHEN Zhi, HUANG Ying, DING Jinshan, SHI Zhe, QIU Guoyu, YAN Chunhua
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (6): 1130 -1140 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.097