Mangrove Restoration Technology and Application in Difficult Site in Shenzhen Bay
SONG Xue, WANG Hui, SHI Jianya, WANG Xuguang, SHEN Xiaoxue, LI Ruili
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (5): 929 -936 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.077