Application of Digital Twin Technology to Heterogeneous Traffic Flow Security
ZHANG Yulin, SHANG Ke, ZHANG Feizhou
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (5): 888 -896 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.083