Post Training Quantization Preprocessing Method of Convolutional Neural Network via Outlier Removal
XU Pengtao, CAO Jian, CHEN Weiqian, LIU Shengrong, WANG Yuan, ZHANG Xing
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (5): 808 -812 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.082