Circulation Classification and Source Analysis of Summer Ozone Pollution in Chengdu
SHI Wenbin, QU Kun, YAN Yu, QIU Peipei, WANG Xuesong, DONG Huabin
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (3): 565 -574 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.016