Future Year Air Quality Attainment Prediction Method Based on Design Value and Relative Response Factor: A Case Study Focusing on Implementation Planning of the 14th Five-Year Plan in Sichuan Province 
HUANG Ran, WANG Xinlu, WANG Cong, DU Yunsong, YAN Bo, ZHANG Wenxian, LUO Bin, ZHANG Wei, HU Yongtao
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (3): 553 -564 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.024