Geochronological and Geochemical Characteristics of the Middle Permian Rhyolite and Its Geological Implications in Siziwang Banner, Inner Mongolia
WANG Qi, TANG Jianzhou, CHENG Jian, DUAN Tiejun, DING Cong, ZHANG Huaihui, MENG Yunxi, ZHANG Zhicheng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (3): 453 -468 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.030