Spatial Pattern and Evolution Characteristics of the Production-Living-Ecological Space in the Mountainous Area of Northern Hebei Province: A Case Study of Zhangjiakou City
JI Zhengxin, XU Yueqing, HUANG An, LU Longhui, DUAN Yaming
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (1): 123 -134 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.121