Multi-modality Paraphrase Generation Model Integrating Image Information
MA Chao, WAN Zhang, ZHANG Yujie, XU Jin’an, CHEN Yufeng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (1): 45 -53 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.110