Study on Characteristics of Three-Dimensional Cool Island Effect and Evapotranspiration Contribution of Individual Urban Tree
WEN Haiyan, YAN Chunhua, GAO Huihui, CHEN Zhi, HUANG Wanbin, QIU Guoyu
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (5): 975 -982 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.077