Construction Land Expansion and Its Driving Force in Highly Urbanization Areas: A Case Study of Shenzhen City
WANG Hongliang, GAO Yining, WU Jiansheng, WANG Na, ZHAO Yuhao, PENG Zifeng, WANG Yanglin
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (4): 707 -715 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.045