Influence of Propionate on Performance and Community Structure of an Anammox Reactor
ZHANG Liyu, QIAO Xuejiao, YU Ke
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (3): 545 -555 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.031