Simulation Study on Nitrogen and Phosphorus Reycling Response of Changing Dissolved Oxygen Concentration in Lake Dianchi
HU Mengchen, ZHU Tao, JIANG Qingsong, ZOU Rui, WU Zhen, ZHANG Xiaoling, YE Rui, LIU Yong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (3): 481 -488 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.024