Analysis of Pore Properties of Favorable Shale Oil Reservoir of Chang-7 in Ordos Basin
WANG Xiaowen, GUAN Ping, LIANG Xiaowei, DING Xiaonan, YOU Yuan, ZHANG Chi, FENG Shengbin, ZHANG Jihua
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (3): 459 -469 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.018