Hierarchical Characteristics of River Network in Hanjiang Basin
HUANG Ziye, WANG Yichu, NI Jinren
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (2): 351 -360 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.009