Simulation of Sub-Daily Transpiration Characteristics of Typical Arbor Trees in Cities Based on Deep Neural Network
ZHAO Wenli, QIU Guoyu, XIONG Yujiu, ZOU Zhendong, YAN Chunhua, YU Leiyu, HAO Mengyu
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (2): 322 -332 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.121