Late Smithian (Early Triassic) Fish-bearing Concretions from Chaohu Area: Geochemistry and Its Significance
YU Xin, SUN Zuoyu, MENG Qingqiang, JI Cheng, ZHOU Min
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (2): 225 -240 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.117