Simulation and Ground Experiment of Deep Dielectric Charging Effect Monitor
SONG Siyu, YU Xiangqian, CHEN Hongfei, CHEN Ao, SHI Weihong, ZOU Hong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (2): 209 -214 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.099