Research on the Construction and Application of Paraphrase Parallel Corpus
WANG Yasong, LIU Mingtong, ZHANG Yujie, XU Jin’an, CHEN Yufeng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (1): 68 -74 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.078