Basic Supply Service Model of Beijing-Tianjin-Hebei Region Based on LUCC-ESs Matrix
LI Xiaojing, GAO Yang, LI Shuangcheng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (5): 950 -958 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.064