Effect of Environment Wind on Measurement of Optical Disdrometer
ZHENG Zheng, LIU Xiaoyang, ZHOU Shougen, WANG Pengfei
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (5): 824 -834 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.055