Characteristics of Nighttime Sap Flow and Its Partition in a Mixed Forest in Jiuzhaigou Valley
YAN Chunhua, WANG Bei, ZOU Zhendong, YU Leiyu, HUANG Wanbin, QIU Guoyu
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (4): 732 -738 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.042