Study on the Catalytic Oxidation of Rhodamine B by Nanoporous Carbon Materials Loaded with Zero Valence Copper
WANG Aide, FENG Zhendong, QIN Dayu, ZHANG Lijuan, ZHU Lili, ZHANG Shanfa, TAO Huchun
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (4): 703 -709 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.033