A Case Study on the Relationship Between Urbanization Level and Water Use Efficiency in the Pearl River Delta Urban Agglomeration
ZENG Hui, YAN Chunhua, HUANG Wanbin, LIN Qianyun, YU Leiyu, QIU Guoyu
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (3): 561 -570 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.032