Analysis of Aerodynamic Noise Characteristics of Pantograph in High Speed Train
YAO Yongfang, SUN Zhenxu, LIU Wen, YANG Guowei
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (3): 385 -398 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.014