Syntax-Enhanced UCCA Semantic Parsing
JIANG Wei, LI Zhenghua, ZHANG Min
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (1): 89 -96 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.099