Consumption Intent Recognition Algorithms for Weibo Users
JIA Yunlong, HAN Donghong, LIN Haiyuan, WANG Guoren, XIA Li
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (1): 68 -74 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.102