Distant Supervision for Relation Extraction with Gate Mechanism
LI Xingya, CHEN Yufeng, XU Jin’an, ZHANG Yujie
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (1): 39 -44 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.101