Estimating Nitrogen and Phosphorus Pollution Load in Bali Lake Basin of Jiangxi Province Based on SWAT Model
CHEN Yan, ZHAO Yanxin, ZHAO Yue, WANG Dong, BAI Hui, GUO Huaicheng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (6): 1112 -1118 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.086