Adsorption of Phenol by Oxidized Multi-Walled Carbon Nanotubes
HAI Hao, WANG Ke, MA Yibo, ZHANG Jing, XIA Jianxin, XING Xuan, WANG Ting
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (5): 961 -967 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.061