Urban Ecological Risk Analysis Based on Anthropogenic Nitrogen Inputs in Shenzhen (2000–2014)
SU Yu, CHANG Hsiaofei, XIE Miaomiao, WANG Yanglin, SONG Zhiqing
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (5): 925 -933 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.062