Research on Transformer Oil Aging by Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy of Relaxation Time
LI Xiaonan, LIU Guoqiang, ZHANG Laifu, WANG Zhipeng, DING Guangxin, ZHAO Shilong, XIA Hui
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (5): 865 -870 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.068