Analysis of Fractal Characteristics of Low Carbon Economic Connectivity in Jing-Jin-Ji Urban Agglomeration
ZHANG Xuehua, XU Wenbo, ZHANG Baoan, HU Yuying
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (4): 755 -763 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.052