Factors Affecting Driving and Car-Purchasing Intentions of the Public in Face of Air Pollution
WANG Ruoyu, QIN Chuanshen, XU Jianhua
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (4): 738 -746 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.044